Mapa Rebríček

Hlavny Technik

Hlavny Technik
Body:112.693
Umiestnenie:128
Porazený nepriateľ: 3.916.355 (10.)
Kmeň: PIX
Nočný bonus: Aktuálne: 00:00-08:00


Dediny (25) Súradnice Bodov
003 Nevolaj, nedvíham
499|428 10.478
003 Swamp x Hamstring
496|476 8.142
004 Stamp x Hangbang
487|470 3.658
005 Stepbro x Holomso
492|475 3.031
006 Stump x hoho
492|476 3.506
034 Kotlík driftuje
499|424 5.113
Barbara
501|462 3.785
Dedina barbarov
506|398 1.295
Helena
502|467 1.283
Hnede x nohavice
496|464 3.234
Kolko je 220 pandrlakov suriek
492|474 2.681
Nelesmidoizbis
541|449 7.090
Nemámsis
496|460 7.935
Nemastiš
496|461 3.257
Nemeňnič
496|471 2.976
Nemesheeesh
494|467 3.256
Nemežid
493|470 3.059
Rizzmysis
501|454 1.760
SKT-pauch123
486|470 6.055
Spawnso x Ham
495|461 2.841
Štupel x Hladamsa
486|469 7.726
Tampuch x Cimolomogobol
480|458 11.699
Tutohlist
497|462 3.431
Velehmyz
486|468 2.505
Žofia
500|465 2.897
Profil
Obrázok profilu
Osobný text
Vidim že vieš čitať, nechcem ťa sklamať Ozy, ale ako som už odkazoval po mojich kamaratoch, tak ti to vysvetlim ešte raz ja sám.

50 tisic bodov v dedinach som nechal svojmu kmeňu.

70 tisic mi zobrali pluska.

Pluskam som ale zato porobil +- 220 pandrlakov
Zabitych offiek mam cez 500 tisic.

Pôvodne som ani nechcel odpisovať ale je to pekná štatistika hlavne pre ostatných.
A ako som už aj minule písal blindedovi ktorý sa tiež chcel tešiť. Urob si tú matematiku, ak vieš vôbec použivať trojčlenku a zostaň fascinovaný tým aký som frajer.

Boh ti žehnaj.

Ps: najskôr si ma prestaň blokovať po každej sprave čo napišeš a ja si ich začnem čitať

"Pustím vám dediny, len nech ich nedostane Technik"
- asi 9 random hráčov

TLDR: Dediny som prebral aj tak nehehehe

Už ma odblokoval tak odkladam spravu


Aj dnes vám prinášame novinky zo sveta 86

Pýtali sme sa skúseného hráča Ozzyho Osbourna,
ako je možné že dropol
Hlavnemu Technikovi


Ten nám ale odmietol dať výpoveď a len opovržlivo odvrkol:
"Nevie to hrať"

Neskôr po krátkom pátraní sme v redakcii zistili, že Ozy použil
zdvojnásobovač vlajky na obranu v dedine kam išli
fejky.


Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na najbližšie správy.Ahoj Ozy,
Viem že si si v poslednom čase prešiel temným obdobím, snažil som sa ti čo
najviac pomocť, aj keď o tom asi nevieš.
Aj tvoj kamarat Ironmenn sa obrátil na stranu zla, podľahol
diablovi.
Je to hrozna tragedia pozerať ako dobrí a slušní ludia ostali len tieňom ich
bývalej slávy.
Ty si veľa slávy síce nemal ale tieň maš zato mohutný.
Ak by si čokolvek potreboval, tak neváhaj napísať Magreus x Kotlík a ako
moja sekretárka ťa prevedie presnými bodmi ako si dať život doporiadku a
skončiť na výslní.

Ďakujem ti pekne za toto vyslišanie a dúfam že sa obrátiš k bohu ako aj tvoj otec.
Ešte jeden krát s vrúcnou modlitbou a pozdravom
Hlavny TechnikIn nómine Pátris, et Fílii, + et Spirítus Sancti. Amen.Psalmus LXVII
Exsúrgat Deus et dissipéntur inimíci ejus: et fúgiant qui odérunt eum a fácie ejus.

Sicut déficit fumus defíciant; sicut fluit cera a fácie ígnis, sic péreant peccatóres a fácie Dei.

Psalmus XXXIV

Júdica Dómine nocéntes me; expúgna impugnántes me.
Confundántur et revereántur quaeréntes ánimam meam.
Avertántur retrórsum et confundántur, cogitántes míhi mála.
Fíant táamquam púlvis ante fáciem vénti: et Ángelus Dómini coárctans eos.
Fiat via illórum ténebrae, et lúbricum: et Ángelus Dómini pérsequens eos.
Quóniam grátis abscondérunt míhi intéritum láquei sui: supervácue exprobravérunt ánimam meam.
Véniat illi láqueus quem ignórat; et cáptio quam abscóndit, aprehéndat eum: et in láqueum cádat in ipsum.
Ánima áutem mea exsultábit in Dómino: et delectábitur super salutári suo. Glória Pátri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sícut érat in princípio et nunc et semper, et in saécula saéculórum. Amen.

Ad S. Michaelem Archangelum. Precatio

Prínceps gloriosíssime coeléstis milítiae, sancte Míchael Archángele, defénde nos in proélio et colluctatióne, quae nobis est advérsus príncipes et potestátes, advérsus múndi rectóres tenebrárum hárum, contra spirituália nequítiae, in coeléstibus (Eph 6). Véni in auxílium hóminum; quos Deus creávit inexterminábiles, et ad imáginem similitúdinis suae fécit, et a tyránnide diáboli emit prétio mágno (Sap 2:1; Cor 6).

Proeliáre hódie cum beatórum Angelórum exércitu proélia Dómini, sícut pugnásti ólim contra dúcem supérbiae lucíferum et ángelus éjus apostáticos; et non valuérunt, néque lócus invéntus est eórum ámplius in caélo. Sed projéctus est dráco ílle mágnus, sérpens antíquus, qui vocátur diábolus et sátanas, qui sedúcit univérsum órbem; et projéctus est in térram, et ángeli éjus cum íllo míssi sunt (Apoc 12).
Preklad:
Ad S. Michaelem ArchangelumModlitba: Najslávnejšie knieža nebeského vojska, svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta so zloduchmi v nebeských sférach. Príď na pomoc ľuďom, ktorých stvoril Boh na svoj obraz a draho vykúpil z diablovho otroctva. Svätá Cirkev Ťa uctieva ako svojho strážcu a ochrancu. Tebe Pán zveril duše vykúpených predurčené k najvyššiemu šťastiu. Pros Boha pokoja, nech zvrhne satana k našim nohám, aby viac nemal moc držať ľudí v zajatí a škodiť Cirkvi. Prednes naše prosby pred tvár Najvyššieho, aby nám čo najskôr získali Pánovo milosrdenstvo a premôž draka, starého hada, ktorým je diabol a satan a zviazaného ho zvrhni do priepasti, aby viac nezvádzal národy.

Ľ. Amen.

ExorcismusV mene Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, na príhovor nepoškvrnenej Panny a Bohorodičky Márie, svätého Michala Archanjela, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, v dôvere pristupujem k zahnaniu útokov diabolskej zloby.Žalm 68Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, * spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa * ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

E. Hľa, Pánov kríž, vzdiaľte sa, nepriateľské mocnosti. Ľ. Zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, koreň Dávidov.

E. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami.

Ľ. Ako dúfame v teba. Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene a moci nášho Pána Ježiša + Krista! Buď vykorenení z Božej Cirkvi, vzdiaľ sa od duší, ktoré zachránila drahocenná krv Božieho Baránka! + Odteraz sa neopováž, zákerný had, klamať ľudské pokolenie, prenasledovať Božiu Cirkev a zmietať i preosievať ako pšenicu Božích vyvolených! + Prikazuje ti to najvyšší Boh +, ku ktorému sa vo svojej veľkej pýche prirovnávaš; ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Prikazuje ti to Boh Otec +; prikazuje ti to Boh Syn +; prikazuje ti to Boh Duch + Svätý. Prikazuje ti to Kristus, Slovo večného Boha, ktoré sa stalo telom +, ktorý sa pre spásu nášho strateného rodu kvôli tvojej žiarlivosti uponížil a stal sa poslušným až na smrť; ktorý vybudoval svoju Cirkev na pevnej skale a zabezpečil, že ju pekelné brány nepremôžu a že s ňou ostane navždy po všetky dni až do skončenia sveta. Prikazuje ti to posvätné znamenie kríža + a moc všetkých tajomstiev našej kresťanskej viery +. Prikazuje ti to vznešená Božia Matka, Panna Mária +, ktorá od prvej chvíle svojho nepoškvrneného počatia pre svoju pokoru rozšliapala tvoju pyšnú hlavu. Prikazuje ti to viera svätých apoštolov Petra a Pavla i ostatných apoštolov +. Prikazuje ti to krv mučeníkov a mocný príhovor všetkých svätých +. Preto ťa, prekliaty drak a celá diabolská légia, zaprisahávam skrze živého + Boha, skrze pravého + Boha, skrze svätého + Boha, skrze Boha, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život: prestaň klamať ľudské stvorenie a nalievať jed večného zatratenia; prestaň škodiť Cirkvi a klásť prekážky jej slobode. Odíď, Satan, pôvodca a učiteľ každého klamstva, nepriateľ spásy človeka! Prenechaj miesto Kristovi, nad ktorým si nemal žiadnu moc, a v ktorom si nenašiel nič zo svojich skutkov; daj miesto Cirkvi, jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej, ktorú sám Kristus získal svojou krvou! Pokor sa pred mocnou Božou rukou; tras sa a uteč na vzývanie svätého i hrozného mena Ježiš, kvôli ktorému sa chveje peklo, ktorému sú podriadené nebeské Sily, Mocnosti a Panstvá; ktorého Cherubíni a Serafíni neprestajne oslavujú hovoriac: Svätý, Svätý, Svätý Pán Boh zástupov!

E: Pane, vypočuj moju modlitbu.

Ľ: A moje volanie nech dôjde ku tebe.

E: Pán s vami.

Ľ: I s duchom tvojim.

Oratio

Modlíme sa

Bože neba, Bože zeme, Bože anjelov, Bože archanjelov, Bože patriarchov, Bože prorokov, Bože apoštolov, Bože mučeníkov, Bože vyznávačov, Bože panien, Bože, Ty máš moc darovať život po smrti a odpočinok po práci, pretože niet iného boha okrem Teba, Ty jediný si pravý, Stvoriteľ všetkých viditeľných i neviditeľných vecí, ktorého kráľovstvu nebude konca. Pokorne prosíme Tvoju vznešenosť, aby si nás mocne vyslobodil z každej moci, podvodu, klamstva a zloby pekelných duchov, a zachoval nás bez úhony. Skrze Krista nášho Pána.


Ako zvládnuť stres
1. Zvýšená úzkosť alebo napätie
Napätie a úzkosť (napr. myšlienky na to, že sa niečo zlé prihodí, očakávanie najhorších možných scenárov) sa v podobných situáciách vyskytujú často a sú normálnou reakciou na nenormálnu situáciu.

Môžu mať podobu myšlienok (napr. na to, že sa niečo zlé prihodí, očakávanie najhorších možných scenárov) emócie alebo telesných reakcií, napr. búšenie srdca či potenie. Ľudia sa môžu obávať o svoju budúcnosť, mať poruchy spánku či zaspávania, problémy so sústredením a pocity nervozity.
Najlepšie urobíme, ak so sebou i druhými budeme zaobchádzať trpezlivo, veľkoryso a súcitne.
Napätie a úzkosť (napr. myšlienky na to, že sa niečo zlé prihodí, očakávanie najhorších možných scenárov) sa v podobných situáciách vyskytujú často a sú normálnou reakciou na nenormálnu situáciu.

Čo pomáha
Pripomenúť si, že ide o normálnu reakciu zdravého človeka na nenormálnu situáciu. Použite dýchacie a relaxačné cvičenia. Venujte sa im pravidelne – môžu vám pomôcť so spánkom, sústredením a dodať viac energie.

Prestaňte piť kávu a povzbudzujúce čaje.
Fyzické cvičenie – napr. beh alebo rýchla chôdza vám pomôže uvoľniť nadbytočné napätie. Ak cítite veľké napätie, uvoľnite energiu pohybom ešte pred relaxáciou.

2. Sebaobviňovanie a pocity hanby
Môžu prichádzať pre vaše vlastné reakcie na situáciu. Mnoho ľudí môže mať silné reakcie z toho ako reagovali., vrátane viny alebo presvedčenia, že niečo urobili zle.

Čo pomáha
Vytvorte príležitosť pohovoriť o vašich reakciách s vašimi priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi.
Napríklad, cez pozvanie kávu na balkón alebo telefonát s osobou, ktorej dôverujete: „Chcem ti porozprávať, čo som dnes zažil/a a ako sa cítim. Veľmi by mi to pomohlo.“ Popíšte situáciu, ktorá sa stala a ako ste sa v nej cítili. Povedzte, ako sa cítite teraz keď o tom hovoríte. Ak ste v rozhovore poslucháčom, nedávajte rýchle rady, blízkej osobe pomôžete skôr tým, že budete naozaj počúvať.
Pamätajte na to, že je bežné prežívať v podobnej situácii takéto pocity a je potrebný určitý čas kým pominú. Namiesto sebaovbiňovania sa skúste na situáciu pozrieť konštruktívne a realisticky: čo je potrebné v danej situácii urobiť.

Napríklad výrok “Nemala som ísť k rodičom, keď som tesne predtým bola v lekárni a v obchode – a bez rukavíc, som nezodpovedná!” skúste v sebe preformulovať na “Urobila som to najlepšie, čo som v tom momente vedela! Teraz mám viac informácií ako som mala vtedy a využijem ich.”
Ak tieto pocity pretrvávajú viac než týždeň, obráťte sa na psychológa.

3. Pocity preťaženia úlohami
Pocity preťaženia úlohami, ktoré potrebujú byť spravené (domáce práce, jedlo, starostlivosť o deti, práca).

Čo pomáha
Sústreďte sa iba na najbližšie kroky, ktoré sú pred vami, nechcite vyriešiť všetko naraz. Zadefinujte si pre seba priority. Vytvorte pre seba plán zvládnuteľných krokov, ktoré vás povedú k naplneniu cieľa. Odložte úlohy, ktoré nie sú urgentné a znesú odklad.

Všimnite si, či potrebujete pri niektorých úlohách asistenciu (nákup, postrážiť dieťa, nakŕmiť psa…) a vopred ju dohodnite.

Oddýchnite si a aspoň na pán minút si dovoľte vôbec nič nerobiť. Niekedy nás prekvapí, ako málo stačí na to, aby sa nám obnovili sily.

Ako na riešenie problémov a plánovanie …

pomenuj problém
napíš na papier možné riešenia problému
vyber z nich jedno
napíš kroky ako ho zrealizovať
4. Zmeny v postojoch či náhľade na svet alebo seba
Výrazné zmeny v prístupe k životu a sebe samému/samej bývajú pri podobných udalostiach časté. Ľudia môžu prehodnocovať vlastné hodnoty, presvedčenia či zvažovať väčšie zapojenie sa do pomoci druhým.

Čo pomáha
Pokiaľ je to možné, presuňte prípadné veľké životné rozhodnutia na neskôr. Zapojte sa do komunitných či celospoločenských podporných aktivít.

Napríklad: Zavolajte na svoj mestský či obecný úrad s ponukou pomoci iným počas epidémie. Zamyslite sa nad tým, čo viete robiť sami.

Ľudia šijú rúška, pomáhajú s nákupom, vylepujú plagáty s návodmi ako sa správať aby sme predišli nákaze. Niektorí organizujú skupinové videohovory s kolegami, susedmi či príbuznými. Iní darujú krv. Viac o možnostiach pomôcť: https://www.forbes.sk/slovenskom-presla-velka-vlna-solidarity-pomoct-mozete-aj-vy/1. Vložte vždy nové vrecúško do nahriatej šálky.
2. Zalejte vriacou vodou.
3.Pre získanie kvalitného nápoja s jemnou chuťou odporúčame lúhovať 8-10 minút. Podľa chuti oslaďte.

Denné úspechy
1x Obranca dňa

Ako obranca poraz v tomto svete čo najviac jednotiek.

Najlepší výsledok: 20.03.2024 (213.051 jednotiek)


 
Bojové úspechy
Drancovateľ (Zlato - Stupeň 4)

Vydrancuj suroviny z iných dedín 10.000-krát.


Smrť hrdinu (Zlato - Stupeň 4)

Počas podporovania iných dedín strať v boji 100.000 jednotiek.


Kráľovrah (Striebro - Stupeň 3)

Zabi v boji 100 šľachticov.


Lupič (Striebro - Stupeň 3)

Vyrabuj spolu 1.000.000 surovín.


Vodca (Striebro - Stupeň 3)

Poraz celkovo 1.000.000 nepriateľských jednotiek.


Útok na vlastné jednotky (Striebro - Stupeň 3)

Zaútoč na seba a v jednom boji strať viac ako 1.000 jednotiek.


Baranidlo na opevnenie (Bronz - Stupeň 2)

Znič 250 stupňov opevnenia pomocou baranidiel.


Dobývanie (Bronz - Stupeň 2)

Získaj spolu 50 dedín.


Lovec špehov (Bronz - Stupeň 2)

Poraz 50 špehovacích útokov.


Podpora (Bronz - Stupeň 2)

Podpor 100-krát iných hráčov v bojoch.


Pán bojiska (Bronz - Stupeň 2)

Kompletne znič 250 nepriateľských armád.


Vojvodca (Bronz - Stupeň 2)

Zaútoč na 25 rôznych hráčov.


Ničiteľ (Drevo - Stupeň 1)

Znič 25 stupňov budov pomocou katapultov.


Sebadobytie

Doby sám seba, pretože to je ten správny spôsob, ako ukázať všetkým, kto je tu pánom.


Smoliar

Nezískaj dedinu len kvôli tomu, že bude oddanosť znížená na +1.


Úspešné šľachtické nároky (Drevo - Stupeň 1)

Podrob si 5 rezervovaných dedín.


Šťastlivec

Získaj dedinu tak, že oddanosť bude presne 0.


 
Sociálne úspechy
Verný priateľ (Bronz - Stupeň 2)

Vytvor si spolu 15 priateľstiev.


Majster (Drevo - Stupeň 1)

Ako majster vycvič 1 učňa.


 
Bodové úspechy
Knihovník (Zlato - Stupeň 4)

Objav 12 odlišných kníh schopností.


Architekt (Striebro - Stupeň 3)

Postav celkovo 5.000 úrovní budov!


Bodový kráľ (Striebro - Stupeň 3)

Šplhaj sa rebríčkom a dosiahni 100.000 bodov.


Kráľ trhoviska (Striebro - Stupeň 3)

Obchoduj so surovinami na trhovisku 500-krát.


Poctivý študent (Striebro - Stupeň 3)

Vylepši schopnosti svojich paladinov 100-krát.


Verbovač (Striebro - Stupeň 3)

Naverbuj celkovo 50.000 jednotiek!


Zberač (Striebro - Stupeň 3)

Vyzbieraj spolu 10.000.000 surovín.


Úroveň paladina (Striebro - Stupeň 3)

Dosiahni s paladinom úroveň 20.


Bohatstvo má farbu zlata (Bronz - Stupeň 2)

Vyraz 500 zlatých mincí.


Mocní bratia (Bronz - Stupeň 2)

Maj 4 paladinov.


Oneskorenec (Bronz - Stupeň 2)

Použi 100 možností okamžitej výstavby!


Majster úloh (Drevo - Stupeň 1)

Dokonči 40 úloh!


 
Ostatné úspechy
Väčšia a lepšia (Bronz - Stupeň 2)

Vylepšite kmeňovú pevnosť na úroveň 4.


 
Úspechy v iných svetoch
Svet 87

Svet 84

Casual 8